PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdlično 

145. BRIGADA «R» HV

145. BRIGADA «R» HV

Brigada je ustrojena 12.kolovoza 1991. kao 2. brigada TO «Dubrava». Mobilizirana je od 6. do 9. listopada 1991. na teritoriju općine Dubrava.
Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 6400  pripadnika – v/o.
U 1991. izvodi obrambena i napadna borbena djelovanja na domicilnom bojištu u OG Sisak i Banovina na banovinskom bojištu.
U 1992. izvodi obrambena b/d na domicilnom bojištu u OG Sisak i Banovina, formira TG-5 i ojačava se sa satnijom «Cobre» iz 102. brigade ZNGR i odlazi na južno bojište gdje brani Dubrovnik.
U ljeto od 23. srpnja do 11. kolovoza na istočnoposavskom bojištu izvodi obrambena b/d. Potkraj kolovoza vraća se na južno bojište gdje ostaje do Božića, kada se vraća u Zagreb.
U 1993. odlazi na istočnoslavonsko bojište kao TG-145, zapovijeda cjelokupnom zonom obrane i izvodi obrambena b/d, preustrojava se u brigadu i u jesen se vraća u Zagreb.13. listopada odlazi na zadarsko bojište u ZP Split gdje brani 2. sektor.
U 1994. Brigada produžava  izvođenje  obrambenih  b/d do 10. travnja kada se vraća u Zagreb.
U 1995. u akciji «Bljesak» Brigada je bila u pripremi za uporabu. Sudjeluje u operaciji «Oluja» na domicilnom bojištu i sudjeluje u oslobađanju Kostajnice i Dvora na Uni te zaposijeda državnu granicu sa R BiH , a kasnije sudjeluje u čišćenju terena te se 14. kolovoza vraća u Zagreb, razdužuje i demobilizira.
U Brigadi je od 1991. do 1995. poginuo 41 pripadnik ;
1991. -5,
1992.-19,
1993.-11,
1995.-6.
Zapovjednici su bili : Josip Strenja, Oto Jungwurth, Tomislav Tolić, Bruno Čavić, Željko Nikić.