PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdlično 

153. BRIGADA «R» HV

153. BRIGADA «R» HVBrigada je mobilizirana od 2. do 10. listopada 1991. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5818 pripadnika – v/o.
U 1991. Brigada sudjeluje u blokadi Vojnog aerodroma Pleso i vojarne «Maršalka» do napuštanja JNA.
Izvodi borbena djelovanja na pokupskom ratištu. 28. listopada 1991. nasilno prelazi Kupu kod Pokupskog i oslobađa sela: Pokupska Slatina, Andrijevići, Gornji i Donji zaloj i Gračanica. Vrši napade na sela Slana i Glinska Poljana. Poslije neprijateljskog napada izvlači se na lijevu obalu Kupe gdje drži položaje do kraja godine. Dijelom snaga izvodi obrambena djelovanja u OG Posavina na novljanskom ratištu.
U 1992. godini izvodi obrambena borbena djelovanja na banovinskom bojištu. Dijelom snaga izvodi obrambena borbena djelovanja na istočnoslavonskom bojištu u sastavu ZP «Osijek». Formira TG–153 i izvodi brobena djelovanja u OG «Posavina» na istočnoposavskom bojištu, a kasnije u ZP «Osijek» na istočnoslavonskom bojištu. Manjim dijelom snaga sudjeluje u borbenim djelovanjima na sinjskom ratištu.
U 1993. sa TG-153 sudjeluje u borbenim djelovanjima u obrani Dubrovnika na južnom bojištu, a kasnije sa cijelom brigadom.
U 1994. do kraja ožujka izvodi obrambena i napadna borbena djelovanja na južnom bojištu. U 1995. sudjeluje na domicilnom bojištu u akciji «Oluja» na pokupskom ratištu i, zajedno sa 2. br. ZNG-a, zarobljava Kordunski korpus SVK-a, izbija na državnu granicu.
U Brigadi su od 1991. do1995. poginula 72 pripadnika;
1991. -14,
1992.-42,
1993.-4,
1994.-4,
1995-8.
Zapovjednici Brigada su bili : Stjepan Bačurin, Stjepan Turčić, Damir Goršeta, Tihomir Herceg, Nikica Repač, Dražen Bartolac, Damir Trut.