PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdlično 

ZAPOVJEDNIŠTVO OBRANE GRADA ZAGREBA

ZOGZSkupština grada Zagreba donijela je, 28.veljače 1991., odluku o ukidanju tadašnjih sektorskih štabova TO i reorganizaciji Gradskog štaba teritorijalne obrane. Danom 1. ožujka 1991. počelo je ustrojavanje novog zapovjedništva i taj se datum službeno smatra danom formiranja GRADSKOG ŠTABA TO  ZAGREB – kasnije ZAPOVJEDNIŠTVA OBRANE GRADA ZAGREBA. Dana 4. travnja 1991. Skupština grada Zagreba, uz suglasnost MORH-a, imenovala je za novog zapovjednika GrŠTO prof. Darka Grdića. U zapovjedništvu GrŠTO bili su: Miroslav Bilota zamjenik zapovjednika i NS, Josip Flegar, pomoćnik zapovjednika za  ORGMOB i kadrovske poslove, Mladen Martić načelnik ONO, Milan Ljubičić pomoćnik zapovjednika za logistiku, Milan Galović pomoćnik zapovjednika za IPD, Branko Bartolec pomoćnik zapovjednika za SIS i Andrija Halapir,  načelnik Odjela garnizonskih poslova.
Usporedo s poslovima formiranja operativnih postrojbi ustrojena su i četiri sektorska štaba za zaštitu vitalnih objekata i nadzor teritorija.Najintenzivnije se prišlo formiranju Sektora JUG sa zapovjednikom Damirom Goršetom zbog neposredne ugroženosti južnog dijela grada i mogućega proboja neprijatelja preko rijeke Kupe. U Sektoru ISTOK sa zapovjednikom Brankom Podolarom, te u Sektoru ZAPAD sa zapovjednikom Stankom Krulićem formirane su manje snage za nadzor prilaza gradu. Ubrzo nakon smotre ZNG-a na stadionu NK « Zagreb » u Kranjčevićevoj, 11. lipnja 1991. GrŠTO na temelju odobrenih ustrojbenih knjiga počeo je s formiranjem četiriju brigada ZNG-a “R„,  99., 100., 101. i 102 brigade. Dana 6. kolovoza  1991. Zapovjedništvo ZNG RH formira Zapovjedništvo Zagrebačkog korpusa,  GrŠTO daje dio svoga kadra u zapovjedništvo ZK-a. Tijekom kolovoza intenzivno su nastavljene pripreme za obranu, a 12. kolovoza 1991. službeno je propisan ustroj za deset brigada TO te su izvršene sve potrebne pripreme za njihovo podizanje i operativno borbenu upotrebuTo su bile 1. br. TO Sesvete, 2. br. TO Dubrava, 3 br. TO Maksimir, 4. br. TO Medveščak,  5. br. TO Trnje, 6. br.TO Trešnjevka, 7.br. TO Črnomerec, 8. br.TO Samobor, 9 br. TO Zaprešić, i 10. br. TO Velika Gorica. NGSHV general Tus svojom zapovjedi odredio je OPERATIVNU GRUPU ZAGREB koju su činile GrŠTO i sve njegove postrojbe i postrojbe koje mu je pridala OZ Zagreb. ZOGZ je osim krupnih sastava kao što su brigade RHV, vojno teritorijalna zapovjedništva ustrojio te borbeno angažirao znatne rodovske i specijalne postrojbe kao: topničke, tenkovske, ABKO, vojne policije s pritvorom , protudiverzantsku i izviđačko-diverzantsku satniju, bitnice topova B-1 i MB 120 Peščenica, Črnomerec i Susedgrad, vodove lakih ronitelja, padobransko diverzantski, vod veze, i vod za razvoj informatičkih tehnologija te sportski odred i 83. samostalni bataljun. ZOGZ je u studenome 1991. preuzeo neposredno zapovijedanje i vođenje borbenih djelovanja na prvoj crti obrane grada Zagreba na rijeci Kupi. U vojnički nepovoljnim uvjetima formirano je IZM ZOGZ-a na čelu s pukovnikom Miroslavom Bilotom koje organizira i konsolidira ratnu zonu te onemogućava  neprijatelju spajanje sa snagama JNA u zaleđu naše obrane. Danom 12. rujna 1991. na početku blokade svih vojarni JNA u Zagrebu koje su, uz upotrebu postrojbi mirno ili borbom zauzete, iz 48 vojnih objekata izuzeto je i našim brigadama i postrojbama na raspolaganje stavljeno  sve što je izuzeto, naoružanje i municija, topničko streljivo, mine,  sredstva veze, motorna vozila i druga oprema. Povećanjem izravne ugroze RH u jesen 1991. zagrebačke su postrojbe upućene na gotovo sva ratišta te su, 19. prosinca 1991., po novom
preimenovane u brigade HV-a «R» sastava s brojevima od 144. do 153. brigade. Dragocjena je suradnja ostvarena sa Skupštinom Grada Zagreba i njezinim Izvršnim vijećem, na čelu s gospodinom Mladenom Vedrišem, istodobno i predsjednikom Kriznog štaba Grada Zagreba. Grad Zagreb je nesebično pomagao u opskrbi postrojbi opremom, hranom, motornim vozilima, inženjeriskim sredstvima,sredstvima veze i drugom opremom. Treba spomenuti također i kulturne i estradne djelatnike koji su se također primjereno uključili u sustav obrane organizirajući razne aktivnosti koje su podizale borbeni moral naših postrojbi.Croatia Music Aid tako je okupio doslovno sve generacije hrvatske glazbene scene. Posebno je vrijedno spomenuti strukturu časničkoga, dočasničkog i vojničkog sastava Zapovjedništva obrane grada s pristožernim i podređenih postrojbama i zapovjedništvima sektorskih štabova i njihovim podređenim postrojbama. Ukupno je kroz zapovjedništva i postrojbe prošlo 3695 pripadnika. Od toga broja djelatnih je osoba bilo 61, a sve ostalo su bili dragovoljci ili mobilizirani pripadnici među kojima je bilo svih profila zanimanja i zvanja. Također treba spomenuti da je u samom Zapovjedništvu obrane grada Zagreba uz 61 djelatnu osobu bilo mobilizirano 185 pričuvnih časnika i dočasnika koji su preuzimali odgovorne dužnosti svih razina. Zapovjedništvo OGZ-a uspjelo je istodobno voditi dva velika procesa: organizirati obranu i zapovijedati brigadama i drugim postrojbama na bojišnici te u Zagrebu nastaviti sa svim mobilizacijskim, materijalnim i drugim pripremama i zadaćama. Časnici, dočasnici i vojnici osposobili su se u najtežim uvjetima, prijelomnima za opstanak hrvatskog naroda i njegove države. Stečeno znanje i iskustvo potvrđeno je na svim ratištima, a sve su zadaće izvršene časno, odgovorno i vojnički organizirano.