PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdlično 

SAMOSTALNA SATNIJA "COBRE" NOVI ZAGREB

SS COBRENa inicijativu tadašnjeg sekretara Sekretarijata narodne obrane Novi Zagreba Rajka Dumančića, nakon 31. ožujka 1991. (Krvavi Uskrs) počinje veća akcija popisa dragovoljaca iz Novog Zagreba. Dio dragovoljaca već je u to vrijeme bio organiziran u dragovoljačke oružane skupine (DOS) ili je bio u postrojbama MUP-a.  Dragovoljačka samostalna satnija ''Cobre'' iz Novog Zagreba formirana je 29. lipnja 1991. i bila je popunjena isključivo sa v/o dragovoljcima koji su imali prebivalište u Novom Zagrebu. Kroz samostalnu satniju "Cobre" je od 1990. do 1992. godine prošao – mobiliziran 271 dragovoljac. Nakon formiranja izvršena je kratka obuka, opremanje i smotra SS "Cobre". Zapovijed za borbenu upotrebu SS "Cobre" primila je od zapovjednika Zagrebačkog korpusa ZNG-a.
U 1991. postrojba je sudjelovala u obrani Topuskog, zajedno sa 2. gardijskom brigadom ZNG-a "A" "Gromovi", 110. br. ZNG "R" Karlovac i postrojbama MUP-a na domicilnom bojištu. Nakon pada Topuskog, satnija izvodi obrambena b/d na području Gornja Bučica.
Satnija bez voda je dodana 1/110. br. ZNG "R" i izvodi obranu područja Turanj na karlovačko-kordunskom bojištu, a sa jednim vodom osigurava vojno skladište u Dubokom Jarku u Sesvetama.
U 1992. izvodi obrambena b/d područja Lijevi Štefanki na Kupi u OG Zagreb.Poslije kraćeg odmora u sastavu TG-145 upućuje se na južno bojište. Nakon povratka s južnog bojišta sređivanju i popuni sa TG-153 izvodi obrambena b/d na istočno-posavskom bojištu.
U postrojbi je tijekom Domovinskog rata 1990.-1992. poginulo pet pripadnika
-1991. - četiri,
1992. –jedan pripadnik.
Zapovjednici su bili Darko Mateša i Josip Skender.
Samostalna satnija je borbeno djelovala do 27. srpnja 1992., a većina dragovoljaca prelazi u sastav 2. gardijske brigade TG – 145. br iz Dubrave i u druge brigade OS RH.