PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdlično 

2. GARDIJSKA BRIGADA GROMOVI

2.  GARDIJSKA BRIGADA GROMOVI Utemeljena je 15. svibnja 1991. dolaskom specijalnih postrojbi MUP-a iz Kumrovca, Vinice i Rakitja u vojarnu Trstenik pokraj Dugog Sela gdje je osnovana 1. bojna i Zapovjedništvo brigade 3. lipnja 1991. formirana je 2. bojna u Sisku, a 21. lipnja u Dugoj Resi 3. bojna.
2A brigada ZNG-a Republike Hrvatske dobila je ratnu zastavu od predsjednika RH dr. Franje Tuđmana 28. svibnja 1991. na postrojavanju ZNG-a na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu.
Postrojbe koje su osnovale 2. grb već su bile prekaljene u borbama u Borovu Selu, Pakracu i na Plitvicama , a ratni put ustrojene brigade započinje zaustavljanjem neprijateljskih tenkova na Mostu mladosti u Zagrebu na početku lipnja 1991. gdje su ranjeni i prvi pripadnici brigade. U lipnju 1991. slijede borbe kod Ljubova u Lici gdje su poginuli prvi pripadnici brigade.Tijekom ljeta i jeseni 1991. godine, unatoč žestokim borbama, brigada su u hodu užurbano popunjava, a ujedno sudjeluje i u oslobađanju vojarni, na primjer, u Križevcima, Dubokom Jarku, Ličkom Osiku, Dugom Selu, itd. Ratni put i uporaba brigade već su bili određeni samim razmještajem postrojbi. Na karlovačkoj i koranskoj bojišnici 3. bojna daje ogroman doprinos obrani Karlovca i okolice zaustavljanjem neprijateljskih tenkova na Turanjskom mostu i sudjelovanjem u oslobađanju vojarne „Logorište“, te učvršćivanjem crte obrane na rijeci Korani. Na Banovini 1. i 2. bojna vode borbe počevši od Kozibroda preko Hrvatske Kostajnice, Gline, Topuskog, Viduševca i Pokupskog. Branjena je i Petrinja i dobivalo se na vremenu, a u kolovozu 1991. vođena su napadna djelovanja kao što su oslobađanje Brđana i okolice.Na desnom krilu obrane Siska vođene su borbe za zaustavljanje neprijateljskog napredovanja, a 17. lipnja 1991. u Farkašiću se odvijala presudna bitka u kojoj je neprijateljski oklop dijelom uništen, a dijelom zarobljen, te je na taj način  spriječeno spajanje s postrojbama JNA u vojarnama Žažini i Velikoj Buni. Tijekom listopada i studenoga vođeno je više napadnih djelovanja i tom je prigodom proširen mostobran preko rijeke Kupe do Glinske Poljane, Međuraća i Mokrica.
Istodobno glavninu snaga i ključ obrane Sunje čini 2.A brigada a Komarevo i Mošćenica oslanjaju se na interventne postrojbe brigade.
Nakon nastupanja primirja na početku 1992. brigada konsolidira redove te Zapovjedništvo 3. bojne prelazi u Dugo Selo. Dio dragovoljaca kao borbena grupa odlazi na istočno-posavsko bojište. Borbena grupa ojačana oklopom sudjeluje u obrani Posavine, sve do izvlačenja snaga sa tog bojišta, nakon čega je prebačena na istočno-slavonsko posavsko bojište gdje su iznenadili neprijatelja te u danonoćnim borbama oslobodili područje uz Koridor.
Na južno bojište 14. lipnja 1992. odlazi ojačana grupa ljudi koja sudjeluje u deblokadi Dubrovnika i oslobađanju hrvatskog juga. Postrojba se posebno istakla u oslobađanju dominantnih kota u zaleđu Dubrovnika. Tijekom proljeća 1992. protudiverzantska postrojba brigade prebačena je na južno bojište gdje sudjeluje u oslobađanju Slanog i njegova zaleđa. Jedna skupina je, 14. lipnja 1992., upućena na južno bojište u vrijeme blokade Dubrovnika i ostaje tu do početka 1993. Od 9. do 22. veljače 1993. borbena grupa 2. gbr sudjeluje u operaciji «Maslenica» prebačena je helikopterima, najprije u Zadar, a zatim u Novigrad. To je ujedno i prvo prebacivanje  jedne postrojbe HV-a helikopterima do mjesta borbenih djelovanja. U teškim danonoćnim borbama crta obrane je proširena i učvršćena . Sljedeće vrijeme brigada je koristila za ustrojavanje, obučavanje te pripreme za borbena djelovanja. U svibnju 1995. Oklopno-mehanizirana postrojba 2. gbr sudjeluje u vojno-redarstvenoj operaciji „Bljesak“, a zadaća je izvršena dolaskom pred Okučane.
U kolovozu 1995. u operaciji „Oluja“ 2. gbr bila je nositelj oslobađanja cijele Banovine. U teškim borbama pripadnici 2.gbr slomili su i natjerali u bijeg „Banijski korpus“, zarobili veći dio „Kordunskog korpusa“ i izbili na državnu granicu RH kod Dvora na Uni. Na cijelom prostoru Banovine u operaciji „Oluja“ bili su jedina gardijska postrojba. U rujnu 1995., u krajnje nepovoljnim uvjetima, stvorili smo mostobrane preko rijeke Une u Bosanskoj Dubici i Bosanskom Novom. Tijekom Domovinskog rata kroz brigadu je prošlo 9200 dragovoljaca-branitelja.
U postrojbi su tijekom Domovinskog rata 1990.-1995. poginula 203 gardista, a samo 1991. 69 gardista.
Dosadašnji zapovjednici 2. gardijske brigade : general bojnik BOŽO BUDIMIR, brigadir VINKO UKOTA, brigani general DRAGO MATANOVIĆ, brigadir VLADO ŠINDLER, brigadni general ZVONKO PETERNEL.
Brigada je odlikovana Redom kneza Domagoja s lentom.